Stråken


Sjön ligger belägen mellan Moheda och Aneboda norr om Alvesta.

I sjön fiskar du:
Gädda, abborre, braxen, småsik, mört, ål, gös, sutare

Fiskekort och info:
Moheda Järnhandel, Växjövägen 13: 0472-71450
OKQ8 Västra järnvägsgatan 4, Moheda, 0472-710 11
Sven Arne Karlsson, Aneboda 0472-262043
Statoil, Time i Lammhult, 0472-260700
Tryggve Ericson, Håknahults Gård, Lammhult, 0472-261133

Båtuthyrning, Sven Arne Karlsson, Aneboda 0472-262043

Koordinater:
Lat: 57.096423
Lng: 14.598253

Andra fiskeplatser i
Kronobergs län
Växjö kommun
Alvesta kommun
Nära Stråken

Ser du något som inte stämmer eller vet du något mer så får du gärna ändra i texten.