Skivarpsån


Ligger i Skåne, Skurups Kommun

Skivarpsån är en liten å som producerar mycket havsöring och FK Sydfiskarna har under 20 år bedrivit betydande miljö och fiskevård i några tillflöden. Efisken visar på höga tätheter vilket lovar gott inför framtiden.
En vandring längs ån som rinner genom Mossby naturmark rekommenderas.
Vid brygga norr finns en informationstavla om Mossby Naturmark.
Fiskekort kan köpas av våra kortsäljare, se www sydfiskarna.nu
Välkomna!

Koordinater:
Lat: 55.407587
Lng: 13.613756

Andra fiskeplatser i
Skåne län
Skurup kommun
Nära Skivarpsån

Ser du något som inte stämmer eller vet du något mer så får du gärna ändra i texten.