Sjöaltesjön


Sjön är belägen mellan Våxtorp o Örkelljunga

Här finns abborre, gädda och öring.

Fiskekort och info:
Fisket i Sjöaltesjön tillfaller enbart strandägarna enligt: "Med styckningslotten följer vatten och grund utanför dess strand i Sjöaltesjön enligt 12 kap. 4§ Jordabalken." Strandägarna fiskar dock fritt i hela sjön eftersom fisket i Sjöaltesjön är oskiftat.

Koordinater:
Lat: 56.351145
Lng: 13.220689

Andra fiskeplatser i
Hallands län
Laholm kommun
Nära Sjöaltesjön

Ser du något som inte stämmer eller vet du något mer så får du gärna ändra i texten.