Mjölnesjön


Sjön är belägen nordost om Varberg och ingår i en fiskevårdsorådesförening där
ingår även sjöarna, Mäsen, Oklången, Skärsjön, Buasjön, Öresjön,
Björkesjön, Högsjön och Stora Kvarnsjön

Fiskarter: Abborre, Brax, Gädda, Gös, Mört, Nors, Sarv, Sutare, och Ål. Nors förekommer i Mäsen. Gös och Sarv i Oklången.

Fiskekort och info:
Ove Wennerström, Hagadal 0340-33352,
Göran Wennerström, Torsberg 0340-33316,
Bertil Gunnarsson, Bua gård 0340-33015,
Donald Hjalmarsson, Fönhult 0320-81183,
Lennart Johansson, Stenshult 0340-33028,
Vidar Johansson, Berg 0340-93018;
Ronny Johansson, Österby Mellangården 0320-81036,
Britta Lundström, Ekegården 0340-33131,
Lena och Sven-Olof Bengtsson, Mäshult 0340-35670,
Jan Holtschmit, Dammeberg 0340-33019,
Jim Johansson 0340-33044.

http://www.masenmflsjoarsfisk.se

Koordinater:
Lat: 57.269965
Lng: 12.521638

Andra fiskeplatser i
Hallands län
Varberg kommun
Nära Mjölnesjön

Ser du något som inte stämmer eller vet du något mer så får du gärna ändra i texten.