Lofterudstjärnen


Denna sjö hittar du norr om Bengtsfors. Ingår i Västra Solsjöns FVO

Här kan du fiska:
Abborre, gädda, mört, siklöja, lake, röding.
Röding fridlyst oktober-december.

Fiskekort och info:
Turistbyrån Bengtsfors, 0531-52 63 55
Bengt Albinsson, Lund, 0531-240 01
Gösta Adolfsson, Lund, 0531-240 43

Ej trolling

Koordinater:
Lat: 59.075146
Lng: 12.287274

Andra fiskeplatser i
Västra Götalands län
Bengtsfors kommun
Nära Lofterudstjärnen

Ser du något som inte stämmer eller vet du något mer så får du gärna ändra i texten.