Viken


Hästskoformad sjö i norra Västergötland, nordväst om Karlsborg.

Fiskbestånd: gädda, abborre, gös, lake, mört, sutare, asp, faren, färna, id, sarv, benlöja, gärs m.fl. Minimistorlek för gös är 45 cm

Båtramper vid Tåtorp, Brosundet, Beateberg och Näs

Fiskekort
Lanthandeln, Halna
Lanthandlarn, Undenäs
UNO-X Undenäs
Karlsborgs Bokhandel
Vassbackens Café & Camping
Töreboda Järnhandel
Hennings Bokhandel, Töreboda
Tåtorps Café & Logi
El-Ge Sportfiske, Skövde 0500-486907
Olssons Fiske, Tibro 0504-13518
Olssons Fiske, Mariestad 0501-13588
UNO-X, Tidan

Koordinater:
Lat: 58.616484
Lng: 14.245231

Andra fiskeplatser i
Västra Götalands län
Töreboda kommun
Karlsborg kommun
Nära Viken

Ser du något som inte stämmer eller vet du något mer så får du gärna ändra i texten.