Fyringen


Denna sjö ligger nordost om Hammerdal. Ingår i Görviks FVO.

I sjön kan du fiska efter:
Abborre och gädda.

Fiskekort och info:
OK/Q8, Hammerdal 0644-105 05
Staffan Jonsson, Görvik 0644-600 13
Anders Olsson, Görvik 0644-600 43
Bo Schröder, Sörviken 0644-610 32

Koordinater:
Lat: 63.686123
Lng: 15.638063

Andra fiskeplatser i
Jämtlands län
Strömsund kommun
Nära Fyringen

Ser du något som inte stämmer eller vet du något mer så får du gärna ändra i texten.