Orlången


Ligger söder om huddinge.

Arter:Abborre

Björkna
Björkna

Braxen
Braxen

Gädda
Gädda

Gös
Gös

Karp
Karp

Löja
Löja

Mört
Mört

Ruda
Ruda

Sarv
Sarv

Sutare
Sutare

Ingår i sportfiskekortet

Minimimått för gös och gädda är 45 cm, maxmått 75 cm:
detta uttagsfönster gäller i alla vatten, detta betyder att endast gädda och gös mellan 45-75 cm får tas upp.
Samt att max 3 fiskar per kort och dag av dessa arter får behållas.

Koordinater:
Lat: 59.205123
Lng: 18.028309

Andra fiskeplatser i
Stockholms län
Huddinge kommun
Nära Orlången

Ser du något som inte stämmer eller vet du något mer så får du gärna ändra i texten.