Fiskeplatser runt Fagersta


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Långforsen

Nya Dammen

Djuptjärnen

Rörbosjön

Håvtjärnen

Långtomen

Fläcksjön

Lilla Ötjärn

Skantzsjön

Glåpen

Dammsjöarna

Dammsjön

Lundbysjön

Västlandasjön

Råsvalen

Bångsbosjön

Smedsjön

Glien

Norrmogen

Näcksjön

Stora Fraggtjärnen

Norrsjön

Stora Acktjärnen

Oppäsen

Dammsjön

Bångbosjön

Vretsjön

Sörsjön

Övre-Resten

Ösaren

Ölsjön

Åtjärnen

Gryssjön

Spaden

Aspa gård

Krabbsjön

Sultentjärn

Rölen

Skedvisjön

Lillsvan

Vågsjön

Fiskkraken

Västersjön

Magsjön

Stävresjön

Hällsjön

Stora Nadden

Gussjön

Lilla Nadden

Lilla Björksnarsjön

Lilla Acktjärnen

Mellan Acktjärnen

Stora Björksnarsjön

Vallsjön

Olof-Jons damm

Storsjön

Stensjön

Ljömsebosjön

Stora Hundsjön

Storljusen

Norra Tappebosjön

Stora Ristjärnen

Orgen

Lilla Fraggtjärnen

Fraggen

Stora Flukstjärnen

Myrtjärnen

Södra Gilltjärnen

Dammsjöarna

Stora Krigstjärnen

Högforstjärnen

Olovsjön

Abborrtjärnen

Kölsjön

Åtjärnarna

Stora Myggsjön

Lilla Myggsjön

Åsgarn

Mörtsjön

Germundtjärnen

Brunnsjön

Björshyttsjön

Aspan

Lilla Viggen

Vikmanshyttesjön

Örabergsdammen

Myggtjärnen

Björkan

Nödgiven

Leran

Fantebosjön

Klysningen

Spaden

Norrsjön

Råsvalen

Gryssjön

Ölsjön

Smedsjön

Ösaren

Glien

Norrmogen

Ljussjön

Långtjärn

Brunnsjön

Falkkärret

Väsman

Lilla Flukstjärnen

Stensjön

Toftsjön

Östersjön

Virsbosjön

Långsvan

Gnien

Stora Alten

Stora Kumlan

Järndammen

Södra Tappebosjön

Silvköparn

Helgonmossdammen

Mellandammen

Hånsjön

Ljusnaren

ginnan

Överbo-Dammsjön

Kärven

Dräcken

Abborrtjärn

Harsjön

Stora Norn

Grotten

Sörmogen

Stora Avlången

Ulvramen

Granramen

Viggsjön

Åtjärn

Övre Resten

Vretsjön

Sörsjön

Hammarbackens kortfiskeområde: RÖSJÖN (del av) & HOLMSJÖTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: HÄLLSJÖN & KRAMPENTJÄRNARNA

Hörendedammen

Björsjön

Stora Viggen

Södra Hörken

Lumsen

abbortjärn ramnäs

Koltjärnet

Hörendesjön

Stora Ötjärn

slammdam

Oppåsen

Stora Bredsjön

Stora Lövsjön

Acktjärn

Rossen

Långsjön

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny