Fiskeplatser runt Forsbacka


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Hyn

Sälgsjön

Trossjön

Ängessjön

Gårdsjön

Vettsjön

Långtjärn

Kroktjärnen

Grycken

Hålldammen

Vällingen

Hacktjärnarna

Rödtjärnen

Kalvsjön

Nedre Sandsjön

Övre Sandsjön

Bälgmursjön

Hinsen

Anderstjärnen

Håsjön

Bergtjärn

Groptjärn

Oxbergstjärnen

Kasttjärnen

Kårtäktstjärnen

Bjurtjärnen

Stora Skogsbotjärnen

Lilla Väsjön

Stortjärnen

Ottnaren

Skysslingen

Stora ässjön

Lilla ässjön

Hällsjön

Bysjön

Rällingen

Skammorasjön

Klarskissen

Liss-Annastjärn

Mörsen

Tönnebrosjön

Bysjön

Mångeln

Stor-Rännsjön

Lill-Rännsjön

Hammarsjön

Hötjärn

Åkerstjärnen

Långtjärnen

Gavleån

Storsjön

Gullsjön

Björkången

Nätsjön

Fjärden

Mellansjön

Stor-Dammsjön

Ekaren

Medskogssjön

Tansen

Lorttjärnen

Tolvören

Östersjön

Kvatten

Nedre Dammen

Övre Dammen

Böles-Noran

Högtjärnen

Hällsjön

Måcksjön

Stora Abborrtjärnen

Islingen

Liss-Dammsjön

Valkalampi

Ycklaren

Sarvtjärnen

Norrtjärnen

Mörtsjön

Snåltjärnen

Stor-Vanstjärnen

Vanssjön

Vittersjön

Lill-Vanstjärnen

Hammardammen

Gnöttjärnen

Dammsjön

Lilla Häglingen

Tolven

Sarvtjärnen

Gäddtjärnen

Hamptjärnen

Lövåssjön

Malmjärn

Hålen

Lövsjön

Stillaren

Övre Acktjärnen

Härnen

Lommilampi

Lundbosjön

Norr-Läxen

Eggegrund

Hälltjärnen

Skräddartjärnen

Lilla Mörtsjön

Översjön

Lilla Logärden

Kroktjärnen

Nottjärnen

Lövåssjön

Fullen

Hålen

Lången

Hålnan

Skammor-Långsjön

Vallsjön

Pålsjön

Tyttbo Forsfiske

Gränjen

Mörsen

Stora Mörtsjön

Svartskissen

Åsfly

Hosjön

Galmsjön

Färnebofjärden

Hedesundafjärden

Kalven

Stora Skällingen

Hamrångefjärden

Torrhedstjärnen

Viksjön

Lumsen

Storsjön

Öjaren

Trösken

Logärden

Lingan

Stora Rönnåstjärn

Stor-Gösken

Rossen

Igeltjärnen

Ältebosjön

Hille-Sjön

Långsjön

Edsken

Storvik

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny