Fiskeplatser runt Garpenberg


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Tunaån

Hyn

Sälgsjön

Näsbysjön

Ängessjön

Gårdsjön

Stora Aspan

Mörtsjön

Långtjärn

Kroktjärnen

Långforsen

Håvtjärnen

Grycken

Långtomen

Fläcksjön

Lilla Ötjärn

Dammsjöarna

Dammsjön

Långsjön

Hinsen

Anderstjärnen

Håsjön

Bergtjärn

Groptjärn

Toxen

Oxbergstjärnen

Kasttjärnen

Kårtäktstjärnen

Bjurtjärnen

Stora Skogsbotjärnen

Lilla Väsjön

Stortjärnen

Stora Fraggtjärnen

Hallaren

Stävresjön

Gussjön

Ottnaren

Ältebosjön

Vallsjön

Storsjön

Stensjön

Ljömsebosjön

Olof-Jons damm

Stora Hundsjön

Storljusen

Norra Tappebosjön

Stora Ristjärnen

Orgen

Lilla Fraggtjärnen

Fraggen

Stora Flukstjärnen

Myrtjärnen

Södra Gilltjärnen

Dammsjöarna

Åsgarn

Mörtsjön

Germundtjärnen

Brunnsjön

Edsken

Björshyttsjön

Skysslingen

Stora ässjön

Lilla ässjön

Hällsjön

Bysjön

Aspan

Rällingen

Skammorasjön

Lilla Viggen

Klarskissen

Liss-Annastjärn

Mörsen

Vikmanshyttesjön

Tjärnasjön

Myggtjärnen

Björkan

Bysjön

Leran

Runn

Hallaren

Åkerstjärnen

Långtjärnen

Stora Övertjärnen

Långtjärn

Gullsjön

Kvatten

Nedre Dammen

Övre Dammen

Hammardammen

Dammsjön

Lilla Häglingen

Stor-Gösken

Tolven

Sarvtjärnen

Gäddtjärnen

Hamptjärnen

Lövåssjön

Malmjärn

Hålen

Lövsjön

Stillaren

Övre Acktjärnen

Härnen

Lommilampi

Brunnsjön

Igeltjärnen

Falkkärret

Översjön

Lilla Aspan

Stråtjärn

Lilla Logärden

Kroktjärnen

Nottjärnen

Lilla Flukstjärnen

Dalsjön

Lövåssjön

Stensjön

Virsbosjön

Stora Alten

Järndammen

Södra Tappebosjön

Silvköparn

Helgonmossdammen

Mellandammen

Överbo-Dammsjön

Kärven

Fullen

Hålen

Lången

Dräcken

Hålnan

Harsjön

Stora Norn

Acktjärn

Skammor-Långsjön

Viggsjön

Tyttbo Forsfiske

Gränjen

Mörsen

Stora Mörtsjön

Svartskissen

Åsfly

Båtstadsjön

Hosjön

Galmsjön

Färnebofjärden

Hörendedammen

Hedesundafjärden

Björsjön

Kalven

Stora Skällingen

Stora Viggen

Rossen

Lumsen

Koltjärnet

Hörendesjön

Storsjön

Stora Ötjärn

Stora Bredsjön

Logärden

Stora Lövsjön

stångtjärn

båtstad

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny