Fiskeplatser runt Grängesberg


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Tunaån

Bredflaten

Nya Dammen

Kroktjärnen

Stora Lövsjön

Gällingen

Djuptjärnen

Håvtjärnen

Bysjön

Grängen

Långtomen

Lilla Sandsjön

Lilla Ötjärn

Dammsjöarna

Dammsjön

Stora Nygårdstjärnen

Lilla Nygårdstjärnen

Usken

Aspen

Smedsjön

Råsvalen

Smedsjön

Glien

Norrmogen

Stora Fraggtjärnen

Norrsjön

Dammsjön

Gettjärnen

Stora Orsen

Garntjärnen

Rosen

Tansen

Bytjärnen

Alten

Ösjön

Bästen

Myrflaten

Kurtjärnen

Flåtjärnen

Orsen

Gryssen

Käringsjön

Våsseltjärnen

Stora Byrtjärnen

Lilla Byrtjärnen

Nyratjärnen

Mussjön

Skärtjärnen

Tyfsen

Tyren

Vretsjön

Usken

Sörsjön

Övre-Resten

Ösaren

Ölsjön

Åtjärnen

Gryssjön

Nittjärnen

Bredsjön

Tällbergssjön

Skärsjön

Lejen

Aspa gård

Slogtjärnarna (Östra o Västra)

Krabbsjön

Sultentjärn

Stora Ristjärnen

Orgen

Lilla Fraggtjärnen

Fraggen

Stora Flukstjärnen

Myrtjärnen

Södra Gilltjärnen

Dammsjöarna

Stora Mörttjärnen

Stora Krigstjärnen

Högforstjärnen

Olovsjön

Abborrtjärnen

Kölsjön

Åtjärnarna

Stora Orrtjärnen

Märrtjärnen

Stora Myggsjön

Lilla Myggsjön

Sottjärnen

Tanstjärnen

Övre Hedtjärnen

Björshyttsjön

Aspan

Bjusan

Djuprämmen

Kälktjärnen

Näsrämmen

Hörktjärnen

Lammitjärnen

Kvisseln

Örabergsdammen

Hedtjärnen

Kotjärn

Dammtjärn

Myggtjärnen

Björkan

Leran

Fantebosjön

Klysningen

Norrsjön

Aspen

Råsvalen

Gryssjön

Ölsjön

Smedsjön

Ösaren

Glien

Norrmogen

Ljussjön

Långtjärn

Väsman

Säfssjön

Gänsen

Lilla Flukstjärnen

Vinnarn

Flyten

Balltjärnen

Fisklövsen

Dammanstjärnen

Tryssjön

Stensjön

Stora Fjästjärnen

Kvarnsjön

Basttjärnen

Flosjön

Fänntjärnen

Långsjön

Gröntjärnen

Långtjärnarna Övre o Nedre

Segeltjärnen

Skärtjärnen

Håjen

Holmsjön

Lilla Låsen

Lilla Lövsjön

Stora Alten

Stora Kumlan

Yxsjön

Stora Kumlan

Hånsjön

Spjuttjärn

Ljusnaren

Lilla Nitten

Andtjärn

ginnan

Lesjön

Stensjön

Dalkarlssjön

Lisjön

Hundtjärnen

Stora Norn

Långbanssjön

Sörmogen

Stora Avlången

Sången

Kviddtjärnarna

Yxtjärnen

Björntjärnen

Usken

Åtjärn

Övre Resten

Vretsjön

Sörsjön

Hammarbackens kortfiskeområde: KROKTJÄRN

Hammarbackens kortfiskerområde: ANDSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: RÖSJÖN (del av) & HOLMSJÖTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: HÄLLSJÖN & KRAMPENTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: GRÄNTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: DAMMSJÖN & GÄDDTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: GRÄNSSJÖN & KVIDDTJÄRN

Gänsen

Södra Hörken

Mettjärn

Hänglandstjärn

Stora Låsen

Närsen

Bränntjärnen

Stora Ötjärn

slammdam

Björken

Saxen

Yngen

Lilla Mörttjärnen

Stora Lövsjön

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny