Fiskeplatser runt Hedemora


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Tunaån

Hyn

Sälgsjön

Ängessjön

Gårdsjön

Stora Aspan

Mörtsjön

Långtjärn

Kroktjärnen

Långforsen

Hemstjärnen

Djuptjärnen

Håvtjärnen

Grycken

Långtomen

Fläcksjön

Lilla Ötjärn

Dammsjöarna

Dammsjön

Hålsjön

Spjutsjön

Hinsen

Anderstjärnen

Håsjön

Bergtjärn

Groptjärn

Toxen

Oxbergstjärnen

Kasttjärnen

Kårtäktstjärnen

Bjurtjärnen

Stora Skogsbotjärnen

Lilla Väsjön

Stortjärnen

Stora Fraggtjärnen

Stora Orsen

Hallaren

Krabbsjön

Sultentjärn

Stävresjön

Gussjön

Ottnaren

Vallsjön

Olof-Jons damm

Storsjön

Stensjön

Ljömsebosjön

Stora Hundsjön

Storljusen

Norra Tappebosjön

Stora Ristjärnen

Orgen

Lilla Fraggtjärnen

Fraggen

Stora Flukstjärnen

Myrtjärnen

Södra Gilltjärnen

Dammsjöarna

Åsgarn

Mörtsjön

Germundtjärnen

Brunnsjön

Björshyttsjön

Skysslingen

Stora ässjön

Lilla ässjön

Hällsjön

Bysjön

Aspan

Rällingen

Skammorasjön

Lilla Viggen

Klarskissen

Liss-Annastjärn

Mörsen

Vikmanshyttesjön

Tjärnasjön

Bjusan

Myggtjärnen

Björkan

Bysjön

Leran

Fantebosjön

Runn

Klysningen

Hallaren

Ljussjön

Åkerstjärnen

Långtjärnen

Stora Övertjärnen

Långtjärn

Kvatten

Nedre Dammen

Övre Dammen

Hammardammen

Dammsjön

Lilla Häglingen

Tolven

Sarvtjärnen

Gäddtjärnen

Hamptjärnen

Lövåssjön

Malmjärn

Hålen

Lövsjön

Stillaren

Övre Acktjärnen

Brunnsjön

Väsman

Översjön

Lilla Aspan

Stråtjärn

Lilla Logärden

Kroktjärnen

Nottjärnen

Lilla Flukstjärnen

Dalsjön

Lövåssjön

Stensjön

Virsbosjön

Stora Alten

Järndammen

Södra Tappebosjön

Silvköparn

Helgonmossdammen

Överbo-Dammsjön

Kärven

Fullen

Hålen

Lången

Dräcken

Hålnan

Harsjön

Stora Norn

Skammor-Långsjön

Viggsjön

Tyttbo Forsfiske

Gränjen

Mörsen

Svartskissen

Åsfly

Båtstadsjön

Hosjön

Galmsjön

Färnebofjärden

Hörendedammen

Björsjön

Kalven

Stora Skällingen

Stora Viggen

Lumsen

Koltjärnet

Hörendesjön

Storsjön

Stora Ötjärn

Stora Bredsjön

Logärden

Stora Lövsjön

båtstad

Acktjärn

Stor-Gösken

Rossen

Igeltjärnen

Ältebosjön

stångtjärn

Edsken

Storvik

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny