Fiskeplatser runt Jäderfors


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Hyn

Sälgsjön

Näsbysjön

Trossjön

Ängessjön

Gårdsjön

Vettsjön

Långtjärn

Kroktjärnen

Grycken

Långsjön

Stor-Vrången

Lill-Vrången

Nedre Mörttjärnen

Hålldammen

Vällingen

Hacktjärnarna

Näs Abborrtjärn

Rödtjärnen

Kalvsjön

Nedre Sandsjön

Övre Sandsjön

Bälgmursjön

Hinsen

Anderstjärnen

Håsjön

Bergtjärn

Groptjärn

Toxen

Oxbergstjärnen

Kasttjärnen

Kårtäktstjärnen

Bjurtjärnen

Stora Skogsbotjärnen

Lilla Väsjön

Stortjärnen

Ottnaren

Ältebosjön

Härnbosjön

Edsken

Skysslingen

Stora ässjön

Lilla ässjön

Hällsjön

Bysjön

Rällingen

Skammorasjön

Klarskissen

Liss-Annastjärn

Mörsen

Tönnebrosjön

Runn

Bysjön

Mångeln

Stor-Rännsjön

Lill-Rännsjön

Hammarsjön

Hötjärn

Stora Rönnåstjärn

Åkerstjärnen

Långtjärnen

Stora Övertjärnen

Gavleån

Storsjön

Gullsjön

Björkången

Stugtjärnen

Tönnångerssjön

Nätsjön

Fjärden

Mellansjön

Stor-Dammsjön

Ekaren

Medskogssjön

Tansen

Lorttjärnen

Tolvören

Östersjön

Kvatten

Nedre Dammen

Övre Dammen

Böles-Noran

Yttersjön

Hemsjön

Draggan

Högtjärnen

Näsfjärden

Sörsjön

Tönnångers-Gisslingen

Hällsjön

Måcksjön

Stora Abborrtjärnen

Islingen

Liss-Dammsjön

Valkalampi

Ycklaren

Sarvtjärnen

Norrtjärnen

Mörtsjön

Snåltjärnen

Stor-Vanstjärnen

Vanssjön

Vittersjön

Lill-Vanstjärnen

Hammardammen

Gnöttjärnen

Dammsjön

Lilla Häglingen

Stor-Gösken

Tolven

Sarvtjärnen

Gäddtjärnen

Hamptjärnen

Lövåssjön

Malmjärn

Hålen

Lövsjön

Stillaren

Övre Acktjärnen

Härnen

Lommilampi

Lundbosjön

Norr-Läxen

Igeltjärnen

Eggegrund

Vraktjärn

Övre Mörttjärnen

Hälltjärnen

Skräddartjärnen

Lilla Mörtsjön

Översjön

Lilla Logärden

Kroktjärnen

Nottjärnen

Lövåssjön

Fullen

Hålen

Lången

Hålnan

Storsjön

Skammor-Långsjön

Vallsjön

Pålsjön

Gränjen

Mörsen

Stora Mörtsjön

Svartskissen

Åsfly

Hosjön

Galmsjön

Färnebofjärden

Hedesundafjärden

Kalven

Stora Skällingen

Hamrångefjärden

Torrhedstjärnen

Gårdsjön

Viksjön

Rossen

Lumsen

Storsjön

Öjaren

Rotemobodtjärnen

Långsjön uppsala

Stora Bredsjön

Trösken

Logärden

Lingan

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny