Fiskeplatser runt Los


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Laforsens dämningsområde

Opplisjön

Storsjön

Hevoslamm

Norra Nissjen

Södra Gällsjön

Övre Kölsjön

Hundsjön

Björsjösjön

Dåasen

Enskogssjöarna

Gebbaren

Gammelvalstjärn

Rävsvenstjärn

Ranungen

Skålvallssjön

Skålsjön

Skålsjötjärn

Ygssjön

Ängratörn

Laxsjön

Källsjön (Kölsjön)

Abborrtjärnarna

Digertjärnen

Flärksjöarna

Gällsjöarna (Hjällsjöarna)

Stor-Jättsjön

Norra Rävsjön

Nätsjön

Stenbittjärn

Stora Gönsjön

Lostersjön

Hennan

Hornsjön

Sundsjön

Grycken

Breasen

Finnsjön

Nedre Kölsjön

Sandsjön

Stora Klövtjärnen

Björatjärnen

Gräningen

Kerstasjön

Blanktjärnen

Skärasen

Stor-Järvsjön

Väster-Borrsjön

Hemmatjärnen

Örasjön

Råtjärnen

Hebbusotjärnen

Blanktjärnen

Mårdsjön

Norra Stensjön

Älgsjön

Norra Gällsjön

Paljackasjön

Pispanlamm

Rumpsjön

Sandsjön

Tallsjön

Vassjön

Stor-Stickeln

Tevansjön

Öster-Våsen

Västervåsen

Övre Hammaren

Ol-Anderstjärnen

Värasen

Gråssjön

Mörtsjön

Loftssjön

Stora Gillingen

Mackskalaflugen

Nöungen

Östra Nissjen

Råttjärnasjön

Stora Båtsjön

Gällsjön

Karsbosjön

Nedre Bursjön

Stenbitstjärnen

Abborrtjärn

Finnsjötjärn

Lindstasjön

Mångsjön ( övre o nedre )

Sånghussjön

Lång-Rösten

Långtjärnen

Digertjärn

Napposjön

Stora Stensjön

Södra Virkasjärvi

Tandsjön

Kyrksjön

Harsasjön

Bodasjön

Blitjärnen

Kårsjön

Stormyrsjön

Öster-Borrsjön

Öratjärnen

Hockalamm

Storhamrasjön

Letssjön

Tallbergstjärnen

Norra Gäddsjön

Ylajärvi

Räkasjöarna

Fullen

Räken

Stora Nissjen

Sälmsjöarna

Regnsjön

Gryten

Kalven

Långtjärn

Norra Virkasjärvi

Tyckeln

Ljussjön

Fågelsjön

Milsjön

Sortvattnet

Lossjön

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny