Fiskeplatser runt Norberg


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Tunaån

Långforsen

Djuptjärnen

Rörbosjön

Håvtjärnen

Grycken

Långtomen

Fläcksjön

Lilla Ötjärn

Glåpen

Dammsjöarna

Dammsjön

Lundbysjön

Bångsbosjön

Glien

Norrmogen

Näcksjön

Stora Fraggtjärnen

Stora Acktjärnen

Dammsjön

Hallaren

Bångbosjön

Vretsjön

Ölsjön

Åtjärnen

Gryssjön

Krabbsjön

Sultentjärn

Lillsvan

Vågsjön

Fiskkraken

Västersjön

Magsjön

Stävresjön

Hällsjön

Stora Nadden

Gussjön

Lilla Nadden

Lilla Björksnarsjön

Lilla Acktjärnen

Mellan Acktjärnen

Stora Björksnarsjön

Vallsjön

Olof-Jons damm

Storsjön

Stensjön

Ljömsebosjön

Stora Hundsjön

Storljusen

Norra Tappebosjön

Stora Ristjärnen

Orgen

Lilla Fraggtjärnen

Fraggen

Stora Flukstjärnen

Myrtjärnen

Södra Gilltjärnen

Dammsjöarna

Kölsjön

Åtjärnarna

Åsgarn

Mörtsjön

Germundtjärnen

Brunnsjön

Björshyttsjön

Skysslingen

Stora ässjön

Lilla ässjön

Hällsjön

Bysjön

Aspan

Rällingen

Skammorasjön

Lilla Viggen

Klarskissen

Liss-Annastjärn

Mörsen

Vikmanshyttesjön

Örabergsdammen

Myggtjärnen

Björkan

Nödgiven

Leran

Fantebosjön

Runn

Klysningen

Hallaren

Gryssjön

Ölsjön

Glien

Norrmogen

Ljussjön

Långtjärn

Hålen

Lövsjön

Brunnsjön

Falkkärret

Väsman

Lilla Flukstjärnen

Stensjön

Toftsjön

Östersjön

Virsbosjön

Långsvan

Gnien

Stora Alten

Järndammen

Södra Tappebosjön

Silvköparn

Helgonmossdammen

Mellandammen

Överbo-Dammsjön

Kärven

Fullen

Hålen

Lången

Dräcken

Hålnan

Abborrtjärn

Harsjön

Stora Norn

Grotten

Sörmogen

Stora Avlången

Ulvramen

Granramen

Skammor-Långsjön

Viggsjön

Åtjärn

Vretsjön

Tyttbo Forsfiske

Gränjen

Mörsen

Svartskissen

Färnebofjärden

Hörendedammen

Björsjön

Stora Skällingen

Stora Viggen

Södra Hörken

Lumsen

abbortjärn ramnäs

Koltjärnet

Hörendesjön

Stora Ötjärn

Stora Bredsjön

Stora Lövsjön

Acktjärn

Rossen

Långsjön

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny