Fiskeplatser runt Persbo


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Tunaån

Stora Aspan

Mörtsjön

Lässen

Bredflaten

Nya Dammen

Edstjärnen

Hemstjärnen

Nottjärnen

Kroktjärnen

Stora Lövsjön

Gällingen

Djuptjärnen

Håvtjärnen

Bysjön

Långtomen

Lilla Sandsjön

Lilla Ötjärn

Fisklöstjärn

Dammsjöarna

Dammsjön

Hålsjön

Spjutsjön

Glien

Norrmogen

Stora Fraggtjärnen

Norrsjön

Gettjärnen

Grätjärnen

Dammsjön

Skogstjärnen

Annsjön

Djurmosjön

Gruvasjön

Mojesjön

Stora Suren

Stora Orsen

Garntjärnen

Rosen

Tansen

Bytjärnen

Alten

Ösjön

Bästen

Myrflaten

Kurtjärnen

Skisstjärnen

Gysstjärnen

Dammsjön

Gravtjärnen Lilla o Stora

Ekfänns Gyssjön

Idtjärnen

Långtjärnen

Flåtjärnen

Orsen

Gryssen

Käringsjön

Våsseltjärnen

Stora Byrtjärnen

Lilla Byrtjärnen

Nyratjärnen

Mussjön

Skärtjärnen

Tyfsen

Tyren

Vretsjön

Sörsjön

Ösaren

Ölsjön

Åtjärnen

Gryssjön

Nittjärnen

Bredsjön

Skärsjön

Lejen

Aspa gård

Slogtjärnarna (Östra o Västra)

Krabbsjön

Sultentjärn

Stora Ristjärnen

Orgen

Lilla Fraggtjärnen

Fraggen

Stora Flukstjärnen

Myrtjärnen

Södra Gilltjärnen

Dammsjöarna

Stora Mörttjärnen

Stora Krigstjärnen

Högforstjärnen

Olovsjön

Abborrtjärnen

Kölsjön

Åtjärnarna

Stora Orrtjärnen

Märrtjärnen

Stora Myggsjön

Lilla Myggsjön

Sottjärnen

Tanstjärnen

Övre Hedtjärnen

Björshyttsjön

Aspan

Lilla Viggen

Vikmanshyttesjön

Tjärnasjön

Bjusan

Hörktjärnen

Lammitjärnen

Örabergsdammen

Hedtjärnen

Myggtjärnen

Björkan

Bysjön

Leran

Fantebosjön

Runn

Klysningen

Norrsjön

Gryssjön

Ölsjön

Ösaren

Glien

Norrmogen

Ljussjön

Torsktjärnen

Långtjärn

Brunnsjön

Väsman

Säfssjön

Lilla Aspan

Stråtjärn

Gänsen

Lilla Flukstjärnen

Dalsjön

Myrtjärnen

Vinnarn

Flyten

Balltjärnen

Fisklövsen

Dammanstjärnen

Tryssjön

Stensjön

Stora Fjästjärnen

Ekfänn

Kvarnsjön

Basttjärnen

Flosjön

Fänntjärnen

Långsjön

Gröntjärnen

Långtjärnarna Övre o Nedre

Segeltjärnen

Skärtjärnen

Håjen

Holmsjön

Lilla Låsen

Lilla Lövsjön

Stora Alten

Stora Kumlan

Yxsjön

Stora Kumlan

Hånsjön

Spjuttjärn

Ljusnaren

Lilla Nitten

Andtjärn

ginnan

Dräcken

Hundtjärnen

Stora Norn

Stora Avlången

Kviddtjärnarna

Åtjärn

Vretsjön

Sörsjön

Hammarbackens kortfiskerområde: ANDSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: RÖSJÖN (del av) & HOLMSJÖTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKTJÄRN

Båtstadsjön

Flobergstjärnen

Gänsen

Stora Viggen

Södra Hörken

Mettjärn

Hänglandstjärn

Stora Låsen

Närsen

Bränntjärnen

Stora Ötjärn

slammdam

Björken

Saxen

Stora Bredsjön

Lilla Mörttjärnen

Stora Lövsjön

båtstad

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny