Fiskeplatser runt Ramsberg


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Nya Dammen

Larssjön

Håvtjärnen

Malmlången

Grängen

Lilla Sandsjön

Norasjön

Lilla Ötjärn

Glåpen

Lundbysjön

Stora Nygårdstjärnen

Svarttjärn FFF Nattsländan

Lilla Nygårdstjärnen

Aspen

Smedsjön

Usken

Västlandasjön

Råsvalen

Smedsjön

Glien

Norrmogen

Näcksjön

Stora Fraggtjärnen

Norrsjön

Stora Acktjärnen

Högstabosjön

Oppäsen

Dammsjön

Vretsjön

Usken

Sörsjön

Övre-Resten

Ösaren

Ölsjön

Åtjärnen

Gryssjön

Väringen

Övresjön

Spaden

Aspa gård

Rölen

Skedvisjön

Lillsvan

Vågsjön

Fiskkraken

Västersjön

Stora Nadden

Lilla Nadden

Lilla Björksnarsjön

Lilla Acktjärnen

Mellan Acktjärnen

Stora Björksnarsjön

Stora Ristjärnen

Orgen

Lilla Fraggtjärnen

Fraggen

Stora Flukstjärnen

Myrtjärnen

Södra Gilltjärnen

Dammsjöarna

Stora Mörttjärnen

Stora Krigstjärnen

Högforstjärnen

Olovsjön

Abborrtjärnen

Kölsjön

Åtjärnarna

Stora Orrtjärnen

Märrtjärnen

Stora Myggsjön

Lilla Myggsjön

Hagasjön

Skärjen

Fisklösen

Lilla Stensjön

Trehörningen

Saxen

Nedre Dammsjön

Hörktjärnen

Lammitjärnen

Kvisseln

Örabergsdammen

Hedtjärnen

Kotjärn

Högbornstjärn

Dammtjärn

Stora Gårdsjön

Nödgiven

Leran

Fantebosjön

Spaden

Vedevågssjön

Norrsjön

Aspen

Råsvalen

Gryssjön

Ölsjön

Smedsjön

Ösaren

Glien

Norrmogen

Högstabodasjön

Långtjärn

Väsman

Södra Brunnsjön

Lilla Flukstjärnen

Östersjön

Virsbosjön

Långsvan

Gnien

Stora Alten

Stora Kumlan

Yxsjön

Stora Kumlan

Hånsjön

Spjuttjärn

Ljusnaren

Lilla Nitten

Andtjärn

ginnan

Abborrtjärn

Hundtjärnen

Grotten

Stora Gällsjön

Sörmogen

Vikern

Stora Avlången

Hovmantorpasjön

Fåsjön

Sången

Ulvramen

Notbindartjärnen

Kviddtjärnarna

Granramen

Björntjärnen

Millsjön

Stora Lindessjön

Usken

Södra Brunnsjön

Åtjärn

Övre Resten

Vretsjön

Sörsjön

Hammarbackens kortfiskeområde: KROKTJÄRN

Hammarbackens kortfiskerområde: ANDSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: RÖSJÖN (del av) & HOLMSJÖTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: HÄLLSJÖN & KRAMPENTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: GRÄNTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: DAMMSJÖN & GÄDDTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: GRÄNSSJÖN & KVIDDTJÄRN

Vedevågssjön

Övre Dammsjön

Södra Hörken

Mettjärn

Hänglandstjärn

abbortjärn ramnäs

Koltjärnet

Hörendesjön

Bränntjärnen

Stora Ötjärn

slammdam

Oppåsen

Karsjön

Lilla Mörttjärnen

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny