Fiskeplatser runt Skinnskatteberg


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Långforsen

Nya Dammen

Rörbosjön

Håvtjärnen

Grängen

Långtomen

Fläcksjön

Norasjön

Lilla Ötjärn

Skantzsjön

Glåpen

Dammsjöarna

Dammsjön

Lundbysjön

Svarttjärn FFF Nattsländan

Aspen

Smedsjön

Usken

Västlandasjön

Råsvalen

Bångsbosjön

Smedsjön

Glien

Norrmogen

Näcksjön

Stora Fraggtjärnen

Norrsjön

Stora Acktjärnen

Högstabosjön

Oppäsen

Dammsjön

Bångbosjön

Vretsjön

Usken

Sörsjön

Övre-Resten

Ösaren

Ölsjön

Åtjärnen

Gryssjön

Väringen

Övresjön

Spaden

Rölen

Skedvisjön

Lillsvan

Vågsjön

Fiskkraken

Västersjön

Magsjön

Stävresjön

Hällsjön

Stora Nadden

Gussjön

Lilla Nadden

Lilla Björksnarsjön

Lilla Acktjärnen

Mellan Acktjärnen

Stora Björksnarsjön

Olof-Jons damm

Ljömsebosjön

Stora Hundsjön

Storljusen

Norra Tappebosjön

Stora Ristjärnen

Orgen

Lilla Fraggtjärnen

Fraggen

Stora Flukstjärnen

Myrtjärnen

Södra Gilltjärnen

Dammsjöarna

Stora Krigstjärnen

Högforstjärnen

Olovsjön

Abborrtjärnen

Kölsjön

Åtjärnarna

Stora Orrtjärnen

Märrtjärnen

Stora Myggsjön

Lilla Myggsjön

Vikmanshyttesjön

Örabergsdammen

Myggtjärnen

Nödgiven

Leran

Fantebosjön

Spaden

Vedevågssjön

Norrsjön

Aspen

Råsvalen

Gryssjön

Ölsjön

Smedsjön

Ösaren

Glien

Norrmogen

Högstabodasjön

Långtjärn

Väsman

Södra Brunnsjön

Lilla Flukstjärnen

Stensjön

Toftsjön

Östersjön

Virsbosjön

Långsvan

Gnien

Stora Alten

Stora Kumlan

Södra Tappebosjön

Silvköparn

Stora Kumlan

Hånsjön

Spjuttjärn

Ljusnaren

Andtjärn

ginnan

Dräcken

Abborrtjärn

Stora Norn

Grotten

Sörmogen

Stora Avlången

Fåsjön

Ulvramen

Granramen

Viggsjön

Stora Lindessjön

Usken

Södra Brunnsjön

Åtjärn

Övre Resten

Vretsjön

Sörsjön

Hammarbackens kortfiskeområde: KROKTJÄRN

Hammarbackens kortfiskerområde: ANDSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: RÖSJÖN (del av) & HOLMSJÖTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: HÄLLSJÖN & KRAMPENTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: GRÄNTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: DAMMSJÖN & GÄDDTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: GRÄNSSJÖN & KVIDDTJÄRN

Hörendedammen

Vedevågssjön

Södra Hörken

abbortjärn ramnäs

Koltjärnet

Hörendesjön

Stora Ötjärn

Kolbäck

slammdam

Kolbäcksgropen

Oppåsen

Stora Lövsjön

Acktjärn

Långsjön

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny