Fiskeplatser runt Ställdalen


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Nya Dammen

Kroktjärnen

Stora Lövsjön

Gällingen

Djuptjärnen

Håvtjärnen

Bysjön

Sandsjön

Malmlången

Grängen

Lilla Sandsjön

Norasjön

Stora Nygårdstjärnen

Svarttjärn FFF Nattsländan

Lilla Nygårdstjärnen

Aspen

Smedsjön

Usken

Råsvalen

Smedsjön

Glien

Norrmogen

Norrsjön

Dammsjön

Flåtjärnen

Orsen

Skärtjärnen

Tyfsen

Tyren

Vretsjön

Usken

Sörsjön

Övre-Resten

Ösaren

Ölsjön

Åtjärnen

Gryssjön

Nittjärnen

Bredsjön

Tällbergssjön

Skärsjön

Lejen

Aspa gård

Slogtjärnarna (Östra o Västra)

Krabbsjön

Sultentjärn

Potten

Orgen

Stora Flukstjärnen

Södra Gilltjärnen

Dammsjöarna

Stora Mörttjärnen

Stora Krigstjärnen

Högforstjärnen

Olovsjön

Abborrtjärnen

Kölsjön

Åtjärnarna

Stora Orrtjärnen

Märrtjärnen

Stora Myggsjön

Lilla Myggsjön

Svartsången

Sottjärnen

Tanstjärnen

Övre Hedtjärnen

Skribotjärnen

Hemtjärnen

Agen

Djuprämmen

Stora Häståstjärnen

Kälktjärnen

Fribosjön

Näsrämmen

Lilla Smalsjön

Skärjen

Fisklösen

Saxen

Nedre Dammsjön

Hörktjärnen

Lammitjärnen

Kvisseln

Örabergsdammen

Hedtjärnen

Kotjärn

Högbornstjärn

Dammtjärn

Leran

Fantebosjön

Klysningen

Vedevågssjön

Norrsjön

Aspen

Råsvalen

Gryssjön

Ölsjön

Smedsjön

Ösaren

Glien

Norrmogen

Ljussjön

Väsman

Säfssjön

Södra Brunnsjön

Gänsen

Lilla Flukstjärnen

Segeltjärnen

Skärtjärnen

Håjen

Holmsjön

Lilla Låsen

Lilla Lövsjön

Stora Alten

Stora Kumlan

Yxsjön

Stora Kumlan

Hånsjön

Spjuttjärn

Ljusnaren

Lilla Nitten

Andtjärn

ginnan

Lersjön

Lilla Häståstjärnen

Västra Skärjen

Lesjön

Grundsjön

Stensjön

Skarpen

Krampsången

Östra Skärjen

Dalkarlssjön

Lisjön

Hundtjärnen

Långbanssjön

Sörmogen

Vikern

Stora Avlången

Fåsjön

Sången

Notbindartjärnen

Kviddtjärnarna

Yxtjärnen

Björntjärnen

Millsjön

Stora Lindessjön

Usken

Södra Brunnsjön

Åtjärn

Övre Resten

Vretsjön

Sörsjön

Hammarbackens kortfiskeområde: KROKTJÄRN

Hammarbackens kortfiskerområde: ANDSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: RÖSJÖN (del av) & HOLMSJÖTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: HÄLLSJÖN & KRAMPENTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: GRÄNTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: DAMMSJÖN & GÄDDTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: GRÄNSSJÖN & KVIDDTJÄRN

Vedevågssjön

Gänsen

Sången

Övre Dammsjön

Södra Hörken

Mettjärn

Hänglandstjärn

Stora Låsen

Bränntjärnen

slammdam

Björken

Saxen

Yngen

Lilla Mörttjärnen

Daglösen

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny