Fiskeplatser runt Söderbärke


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Tunaån

Nya Dammen

Djuptjärnen

Rörbosjön

Håvtjärnen

Bysjön

Långtomen

Fläcksjön

Lilla Ötjärn

Glåpen

Dammsjöarna

Dammsjön

Smedsjön

Råsvalen

Smedsjön

Glien

Norrmogen

Näcksjön

Stora Fraggtjärnen

Norrsjön

Stora Acktjärnen

Dammsjön

Garntjärnen

Rosen

Tansen

Bytjärnen

Vretsjön

Sörsjön

Övre-Resten

Ösaren

Ölsjön

Åtjärnen

Gryssjön

Aspa gård

Krabbsjön

Sultentjärn

Lillsvan

Vågsjön

Fiskkraken

Stävresjön

Stora Nadden

Gussjön

Lilla Nadden

Lilla Björksnarsjön

Lilla Acktjärnen

Mellan Acktjärnen

Stora Björksnarsjön

Stora Hundsjön

Storljusen

Norra Tappebosjön

Stora Ristjärnen

Orgen

Lilla Fraggtjärnen

Fraggen

Stora Flukstjärnen

Myrtjärnen

Södra Gilltjärnen

Dammsjöarna

Stora Krigstjärnen

Högforstjärnen

Olovsjön

Abborrtjärnen

Kölsjön

Åtjärnarna

Stora Orrtjärnen

Märrtjärnen

Stora Myggsjön

Lilla Myggsjön

Sottjärnen

Tanstjärnen

Övre Hedtjärnen

Åsgarn

Mörtsjön

Germundtjärnen

Brunnsjön

Björshyttsjön

Aspan

Lilla Viggen

Vikmanshyttesjön

Tjärnasjön

Bjusan

Hörktjärnen

Lammitjärnen

Örabergsdammen

Myggtjärnen

Björkan

Nödgiven

Leran

Fantebosjön

Runn

Klysningen

Norrsjön

Råsvalen

Gryssjön

Ölsjön

Smedsjön

Ösaren

Glien

Norrmogen

Ljussjön

Långtjärn

Brunnsjön

Väsman

Gänsen

Lilla Flukstjärnen

Dalsjön

Tryssjön

Stensjön

Stora Fjästjärnen

Virsbosjön

Långsvan

Gnien

Stora Alten

Stora Kumlan

Södra Tappebosjön

Yxsjön

Stora Kumlan

Hånsjön

Spjuttjärn

Ljusnaren

Lilla Nitten

Andtjärn

ginnan

Överbo-Dammsjön

Kärven

Dräcken

Abborrtjärn

Hundtjärnen

Stora Norn

Grotten

Sörmogen

Stora Avlången

Ulvramen

Granramen

Viggsjön

Åtjärn

Övre Resten

Vretsjön

Sörsjön

Hammarbackens kortfiskerområde: ANDSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: RÖSJÖN (del av) & HOLMSJÖTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: HÄLLSJÖN & KRAMPENTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: GRÄNTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: DAMMSJÖN & GÄDDTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: GRÄNSSJÖN & KVIDDTJÄRN

Båtstadsjön

Hörendedammen

Gänsen

Björsjön

Stora Viggen

Södra Hörken

abbortjärn ramnäs

Koltjärnet

Hörendesjön

Bränntjärnen

Stora Ötjärn

slammdam

Björken

Saxen

Stora Bredsjön

Stora Lövsjön

båtstad

Acktjärn

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny