Fiskeplatser runt Fors


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Hyn

Sälgsjön

Ängessjön

Gårdsjön

Kroktjärnen

Långforsen

Rörbosjön

Håvtjärnen

Grycken

Långtomen

Fläcksjön

Lilla Ötjärn

Dammsjöarna

Dammsjön

Hinsen

Bångsbosjön

Håsjön

Oxbergstjärnen

Kasttjärnen

Kårtäktstjärnen

Näcksjön

Stora Fraggtjärnen

Stora Acktjärnen

Hallaren

Vansjön

Bångbosjön

Stävresjön

Hällsjön

Stora Nadden

Gussjön

Lilla Nadden

Lilla Björksnarsjön

Lilla Acktjärnen

Mellan Acktjärnen

Stora Björksnarsjön

Ottnaren

Vallsjön

Olof-Jons damm

Storsjön

Stensjön

Ljömsebosjön

Stora Hundsjön

Storljusen

Norra Tappebosjön

Stora Ristjärnen

Orgen

Lilla Fraggtjärnen

Fraggen

Stora Flukstjärnen

Myrtjärnen

Södra Gilltjärnen

Dammsjöarna

Åsgarn

Mörtsjön

Germundtjärnen

Brunnsjön

Björshyttsjön

Skysslingen

Stora ässjön

Lilla ässjön

Hällsjön

Bysjön

Aspan

Rällingen

Skammorasjön

Lilla Viggen

Klarskissen

Liss-Annastjärn

Mörsen

Vikmanshyttesjön

Myggtjärnen

Björkan

Nödgiven

Fantebosjön

Runn

Ramsjön

Vansjön

Nordsjön

Råksjön

Hallaren

Långtjärn

Kvatten

Nedre Dammen

Övre Dammen

Hammardammen

Dammsjön

Lilla Häglingen

Tolven

Sarvtjärnen

Gäddtjärnen

Hamptjärnen

Lövåssjön

Malmjärn

Hålen

Lövsjön

Stillaren

Brunnsjön

Falkkärret

Översjön

Lilla Logärden

Lilla Flukstjärnen

Lövåssjön

Stensjön

Råksjön

Virsbosjön

Stora Alten

Järndammen

Södra Tappebosjön

Silvköparn

Helgonmossdammen

Mellandammen

Överbo-Dammsjön

Kärven

Fullen

Hålen

Lången

Dräcken

Hålnan

Harsjön

Stora Norn

Grotten

Ulvramen

Granramen

Skammor-Långsjön

Viggsjön

Tyttbo Forsfiske

Gränjen

Mörsen

Svartskissen

Åsfly

Hosjön

Färnebofjärden

Hörendedammen

Hedesundafjärden

Axsjön

Björsjön

Kalven

Stora Skällingen

Stora Viggen

Lumsen

abbortjärn ramnäs

Koltjärnet

Hörendesjön

Storsjön

Stora Ötjärn

Stora Bredsjön

Logärden

Stora Lövsjön

Acktjärn

Stor-Gösken

Rossen

Igeltjärnen

Ältebosjön

Edsken

Storvik

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny