Fiskeplatser runt Husby


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Tunaån

Hyn

Sälgsjön

Näsbysjön

Ängessjön

Gårdsjön

Stora Aspan

Mörtsjön

Rogsjön

Långtjärn

Kroktjärnen

Hemstjärnen

Djuptjärnen

Håvtjärnen

Grycken

Långtomen

Lilla Ötjärn

Dammsjöarna

Dammsjön

Långsjön

Bälgmursjön

Hålsjön

Spjutsjön

Rappsmälingen

Hinsen

Anderstjärnen

Håsjön

Bergtjärn

Groptjärn

Toxen

Oxbergstjärnen

Kasttjärnen

Kårtäktstjärnen

Bjurtjärnen

Stora Skogsbotjärnen

Lilla Väsjön

Stortjärnen

Stora Fraggtjärnen

Djurmosjön

Stora Orsen

Bästen

Krabbsjön

Ottnaren

Ältebosjön

Storsjön

Stora Hundsjön

Storljusen

Norra Tappebosjön

Stora Ristjärnen

Orgen

Lilla Fraggtjärnen

Fraggen

Stora Flukstjärnen

Myrtjärnen

Södra Gilltjärnen

Dammsjöarna

Åsgarn

Mörtsjön

Germundtjärnen

Brunnsjön

Edsken

Björshyttsjön

Skysslingen

Stora ässjön

Lilla ässjön

Hällsjön

Bysjön

Aspan

Rällingen

Skammorasjön

Lilla Viggen

Klarskissen

Liss-Annastjärn

Mörsen

Vikmanshyttesjön

Tjärnasjön

Bjusan

Myggtjärnen

Björkan

Bysjön

Leran

Runn

Klysningen

Ljussjön

Åkerstjärnen

Långtjärnen

Stora Övertjärnen

Långtjärn

Gullsjön

Bjursen

Gopen

Utgrycken

Nässmälingen

Kvatten

Nedre Dammen

Övre Dammen

Hammardammen

Dammsjön

Lilla Häglingen

Stor-Gösken

Tolven

Sarvtjärnen

Gäddtjärnen

Hamptjärnen

Lövåssjön

Malmjärn

Hålen

Lövsjön

Stillaren

Övre Acktjärnen

Härnen

Lommilampi

Brunnsjön

Igeltjärnen

Lilla Mörtsjön

Översjön

Lilla Aspan

Stråtjärn

Lilla Logärden

Kroktjärnen

Nottjärnen

Lilla Flukstjärnen

Dalsjön

Lövåssjön

Stensjön

Stora Alten

Södra Tappebosjön

Överbo-Dammsjön

Kärven

Fullen

Hålen

Lången

Dräcken

Hålnan

Stora Norn

Skammor-Långsjön

Viggsjön

Tyttbo Forsfiske

Gränjen

Mörsen

Stora Mörtsjön

Svartskissen

Åsfly

Båtstadsjön

Hosjön

Galmsjön

Färnebofjärden

Hörendedammen

Björsjön

Kalven

Stora Skällingen

Stora Viggen

Rossen

Lumsen

Hörendesjön

Storsjön

Stora Ötjärn

Stora Bredsjön

Logärden

Stora Lövsjön

stångtjärn

båtstad

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny