Fiskeplatser runt Vad


Använd filtret ovan för att filtrera ut de fiskeplatserna du är intresserad av.


Tunaån

Långforsen

Nya Dammen

Djuptjärnen

Rörbosjön

Håvtjärnen

Bysjön

Långtomen

Fläcksjön

Lilla Ötjärn

Glåpen

Dammsjöarna

Dammsjön

Lundbysjön

Smedsjön

Råsvalen

Bångsbosjön

Smedsjön

Glien

Norrmogen

Näcksjön

Stora Fraggtjärnen

Norrsjön

Stora Acktjärnen

Oppäsen

Dammsjön

Bångbosjön

Vretsjön

Sörsjön

Övre-Resten

Ösaren

Ölsjön

Åtjärnen

Gryssjön

Spaden

Aspa gård

Krabbsjön

Sultentjärn

Rölen

Skedvisjön

Lillsvan

Vågsjön

Fiskkraken

Västersjön

Magsjön

Stävresjön

Hällsjön

Stora Nadden

Gussjön

Lilla Nadden

Lilla Björksnarsjön

Lilla Acktjärnen

Mellan Acktjärnen

Stora Björksnarsjön

Olof-Jons damm

Storsjön

Stensjön

Ljömsebosjön

Stora Hundsjön

Storljusen

Norra Tappebosjön

Stora Ristjärnen

Orgen

Lilla Fraggtjärnen

Fraggen

Stora Flukstjärnen

Myrtjärnen

Södra Gilltjärnen

Dammsjöarna

Stora Krigstjärnen

Högforstjärnen

Olovsjön

Abborrtjärnen

Kölsjön

Åtjärnarna

Stora Orrtjärnen

Märrtjärnen

Stora Myggsjön

Lilla Myggsjön

Åsgarn

Mörtsjön

Germundtjärnen

Brunnsjön

Björshyttsjön

Aspan

Lilla Viggen

Vikmanshyttesjön

Hörktjärnen

Lammitjärnen

Örabergsdammen

Myggtjärnen

Björkan

Nödgiven

Leran

Fantebosjön

Runn

Klysningen

Spaden

Norrsjön

Råsvalen

Gryssjön

Ölsjön

Smedsjön

Ösaren

Glien

Norrmogen

Ljussjön

Långtjärn

Brunnsjön

Väsman

Lilla Flukstjärnen

Stensjön

Toftsjön

Östersjön

Virsbosjön

Långsvan

Gnien

Stora Alten

Stora Kumlan

Södra Tappebosjön

Silvköparn

Yxsjön

Stora Kumlan

Hånsjön

Spjuttjärn

Ljusnaren

Lilla Nitten

Andtjärn

ginnan

Överbo-Dammsjön

Kärven

Dräcken

Abborrtjärn

Hundtjärnen

Harsjön

Stora Norn

Grotten

Sörmogen

Stora Avlången

Ulvramen

Granramen

Viggsjön

Åtjärn

Övre Resten

Vretsjön

Sörsjön

Hammarbackens kortfiskerområde: ANDSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: RÖSJÖN (del av) & HOLMSJÖTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKSJÖN

Hammarbackens kortfiskeområde: HÄLLSJÖN & KRAMPENTJÄRNARNA

Hammarbackens kortfiskeområde: GRÄNTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: DAMMSJÖN & GÄDDTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: ACKTJÄRN

Hammarbackens kortfiskeområde: GRÄNSSJÖN & KVIDDTJÄRN

Hörendedammen

Björsjön

Stora Viggen

Södra Hörken

abbortjärn ramnäs

Koltjärnet

Hörendesjön

Bränntjärnen

Stora Ötjärn

slammdam

Björken

Saxen

Oppåsen

Stora Bredsjön

Stora Lövsjön

Acktjärn

Långsjön

Du får gärna lägga till en fiskeplats om någon saknas.

Lägg till ny