Albysjön


Albysjön är Huddinges djupaste sjö med sina 25 meter. I sjön finns många olika fiskarter, de vanligaste är gädda, mört och abborre men håller bland annat arten nissöga. Fisket är fritt med handredskap. I den södra delen av sjön binder flottsbrokanalen samman albysjön med tullingesjön.
I mycket sällsynta fall simmar havsöring in i sjön via Stockholms ström och mälaren.

Minimimått för gös och gädda är 45 cm, maxmått 75 cm:
detta uttagsfönster gäller i alla vatten, detta betyder att endast gädda och gös mellan 45-75 cm får tas upp.
Samt att max 3 fiskar per kort och dag av dessa arter får behållas.

Koordinater:
Lat: 59.240843
Lng: 17.873062

Andra fiskeplatser i
Stockholms län
Huddinge kommun
Botkyrka kommun
Nära Albysjön

Ser du något som inte stämmer eller vet du något mer så får du gärna ändra i texten.