Ulriksborgstjärn


Ulriksborgstjärn, röding, abborre

Sörbäckens fiskevårdsområde ligger cirka 30 km SV om Lycksele. Det omfattar den fina öringsjön Vänjaurträsk, bäckarna Sör-Hornmyr- och Vänjaurbäcken samt ett flertal mindre tjärnar. Samtliga bäckar är lättåtkomliga. Området är väl försett med vindskydd, rastplatser och stigar.
Karta med information
Facebook Sörbäckens FVO

Koordinater:
Lat: 64.445501
Lng: 18.276898

Andra fiskeplatser i
Västerbottens län
Lycksele kommun
Nära Ulriksborgstjärn

Ser du något som inte stämmer eller vet du något mer så får du gärna ändra i texten.