1. Namn på fiskeplatsen


2. Välj vilken slags fiskeplats

Välj vattensamling om du lägger till en sjö eller damm och vattendrag om du lägger till en älv, flod, å eller bäck.


3. Markera på kartan

-

Markera ut fiskeplatsen genom att klicka runt vattensamlingen eller längst med huvudfåran i vattendraget. Du kan hela tiden flytta eller ta bort markeringar du satt ut. För mer information om hur och vad du skall markera läs igenom vår korta och enkla hjälpsida.


4. Beskriv fiskeplatsen

Skriv lite information om fiskeplatsen. Saker som kan vara intressanta är vad man kan fiska där, regler och var man kan köpa fiskekort.

Du kan använda följande fomateringar:
# i början av en rad för att sätta raden till rubrik
* i början av en rad för att göra raden till en lista
Länkar skrivs inom hakparanteser. Ex [www.alltfiske.se] för www.alltfiske.se eller [www.alltfiske.se Alltfiske - Fiske på nätet] för Alltfiske - Fiske på nätet
Länge ner kan du se en förhandsgranskning på hur formatteringen kommer att bli.
Mer formatteringshjälp

När du sparar så godkänner du våra villkor.