Lägg till ny fiskeplats

3 steg för att lägga till en ny fiskeplats. Först anger man titeln på fiskeplatsen. Sen anger man vilken slags fiskeplats det är och markerar den på kartan. Slutligen krävs en beskrivning av fiskeplatsen. Läs mer nedan om hur man markerar fiskeplatser och kan formattera beskrivningen.


Sjöar och dammar

För att markera en sjö eller damm väljer du vattensamling under sort, letar upp fiskeplatsen på kartan och klickar sedan runt fiskeplatsen. När du klickar på kartan kommer en linje ritas mellan punkterna du klickar på. Avsluta genom att klicka på ursprungspunkten.

När du klickat runt hela fiskeplatsen kommer linjen fyllas på med fyrkantiga punkter som du kan flytta för att justera. Flyttar du på en genomskinlig fyrkant kommer en ny punkt skapas. Högerklicka på en punkt för att ta bort den.


Älvar, floder, åar och bäckar

För att markera ett vattendrag så väljer du vattendrag under sort, letar upp fiskeplatsen och klickar sedan längst med hela vattendraget. Det spelar ingen roll vilken ände du börjar i och skulle vattendraget gå genom en sjö eller liknande så är det bara att klicka vidare genom sjön.

När du klickat längs med vattendraget kommer en röd linje med fyrkantiga punkter ritas ut för att markera vattendraget. De helvita punkterna kan du flytta för att ändra hur linjen ritas ut. Om du flyttar de halvgenomskinliga så kommer nya punkter skapas där du släpper dem. Högerklicka på en punkt för att ta bort den.


Fiskeplatsbeskrivning


Till varje fiskeplats behövs också en beskrivning. Här är det framförallt intressant att veta vilka fiskar man kan fånga och vad som gäller för fiskekort.

Du kan använda följande formatering i din beskrivning:

Skriv en brädgård i början av en rad för att göra raden till en rubrik.

  • Listor skrivs med stjärna i början av varje rad
  • Rad 2
Länkar kan du skriva inom hakparenteser så här www.alltfiske.se. Vill du ha ett specifikt namn på länken skriver du det direkt efter adressen så här Titel på länken.

Prova gärna att uppdatera texten här, förhandsgranskningen nedan kommer att uppdateras automatiskt.