Fiske i Värmland och 5 bra fiskeplatser

I Värmland kan du fiska gratis såvida du fiskar i Vänern, men i mindre sjöar krävs dock ett fiskekort som i regel kostar cirka 70 kronor. Gädda, abborre, öring och mört är fyra av de vanligaste fiskarterna, och Vänern lämpar sig extra väl för isfiske tack vare sjöns stora gäddbestånd.

 

5 bra fiskeplatser i Värmland

 1. Klarälven: Belägen från Långflon i norr till Karlstad i söder. Här kan du bland annat fånga öring, harr, abborre och gädda.
 2. Norsälven: Belägen i södra Värmland och mynnar ut i Vänern. Här kan du bland annat fånga braxen, abborre, asp, gädda, gös samt regnbåge.
 3. Vänern: Du behöver inget fiskekort för att kunna fiska i Vänern, men du måste dock följa de regler som Länsstyrelsen i Värmland satt upp. I Vänern kan du främst fånga abborre, gädda och gös.
 4. Aplunge: En mindre sjö nära Sunne, vari främst gäddor återfinns.
 5. Glasfjärden: En sjö i södra Värmland nära Arvika, där främst gädda, abborre, gös samt öring kan tas upp.

 

Måste man ha fiskekort i Värmland?

Ibland. Som vi nämnde tidigare fiskar du kostnadsfritt i Vänern, men såvida du ämnar fiska i mindre sjöar måste du köpa ett fiskekort. Ett normalt pris på ett fiskekort i Värmland ligger på cirka 70 kr per dygn, och i fiskevatten vari ädelfisk återfinns är det i regel dyrare att fiska.

I många fall fiskar barn och ungdomar under 16 år gratis, men det exakta åldersspannet för gratisfiske bestäms dock lokalt. Som Visit Värmland påpekar måste du även förhålla dig till ett flertal regler, som bland annat begränsar hur många fiskar du får ta upp bestämmer det minimimått som gäller för upptagen fisk.

 

Tips: Det finns många bra fiskeplatser i Småland.

 

Vilka fiskar kan man fånga i Värmland?

 

Vanligt förekommande fiskar

 • Gädda

 • Abborre

 • Öring

 • Mört

 • Lax

 • Löja

 • Lake
 • Vimma
 • Siklöja

 

Dessa fiskar är relativt ovanliga

 • Regnbåge

 • Sik

 • Nors
 • Asp
 • Braxen

 • Harr

 

Dessa fiskar är mycket ovanliga

 • Gös

 • Röding

 

Var kan man vinterfiska i Värmland?

Om du vill vinterfiska rekommenderar vi i första hand Vänern, Acksjön samt Östra Silen. I dessa fiskevatten hittar du i regel mycket gädda under vintermånaderna, men om det istället är Gös som lockar rekommenderar vi Västra örten, Alkvettern, Alstern samt Gapern.

Fiske i Värmland och 5 bra fiskeplatser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *