Fiskeguider

När får man fiska kräftor?

Du får fiska kräftor när du vill på året, men bara såvida du har fiskerättsägerens tillstånd alternativt själv är fiskerättsägare med eget vatten. En fiskerättsförordning som reglerade när man fick fiska kräftor var aktiv fram till 1994, men den är numera avskaffad. Särskilda regler gäller även för kräftfiske i Vättern, som vi pratar mer om […]

När ska man fiska strömming?

I Sverige är det en bra idé att fiska strömming under maj månad, alternativt på hösten mellan september och oktober. Att fiska strömming under maj månad är dock det bästa valet enligt svenska fiskeexperter, då förekomsten av strömming är särskilt god vid den tidpunkten.   Hur fiskar man strömming? Det är vanligast att fiska strömming […]

Var får man fiska?

Fiskerätterna för Sveriges sjö- och vattendrag ägs av markägaren, vilket ofta innebär att du måste köpa ett fiskekort för att kunna fiska. Fiskekorten är i regel personliga och det är även brukligt att ta med sig giltig legitimation så man kan identifiera sig vid en eventuell fiskekortskontroll.   Kan man fiska gratis i Sverige? Ja. […]