Fiske i Skåne och 3 populära fiskeplatser

I Skåne kan du fiska från cirka 25 kronor per dag, och det är även vanligt förekommande att barn fiskar kostnadsfritt upp till cirka 12 till 17 års ålder beroende på fiskeplats. Abborre, braxen, mört, sutare och gös är fem av de mest vanligt förekommande fiskarterna i Skåne.

 

3 bra fiskevatten i Skåne

 1. Almaåns övre Fiskevårdsområde: Ett fiskevattenområde som inkluderar Finjasjön, Strömsfors och Brittedal. Abborre, gädda och mört är tre av de mest vanligt förekommande fiskarna.
 2. Ballingslövssjöns & Ottarpasjön Fiskevårdsområde: Inkluderar som namnet antyder två fiskevatten; Ballingslövssjön samt Ottarpasjön. Abborre, gädda och braxen är särskilt vanliga i dessa vatten.
 3. Broby Genastorps FVO: Inkluderar Osbysjön, och gädda, abborre samt brax är de vanligaste fiskarterna.

Nedan pratar vi mer om de fiskeplatser som precis nämnts i större detalj.

 

1. Almaåns övre FVOF (Strömsfors till Brittedal)

Inkluderar Finjasjön, Strömsfors och Brittedal. Ett fiskekort kostar från 25 kr/dag och barn samt ungdomar under 17 år fiskar kostnadsfritt såvida en vuxen som i sin tur köpt fiskekort deltar. De fiskarter som nämns nedan är mest vanligt förekommande i dessa sjöar.

Det är vanligt att fånga

 • Abborre

 • Mört
 • Gädda

 • Färna
 • Gärs
 • Björkna

 

Dessa fiskar är mer sällsynta

 • Öring
 • Braxen

 • Lake
 • Sutare
 • Löja

 

Dessa fiskar är mycket sällsynta

 • Gös
 • Havsöring
 • Lax

 • Id
 • Sarv
 • Gräskarp

 • Karp
 • Fjällkarp

 

Tips: Det är en bra idé att fiska i Dalarna.

 

2. Ballingslövssjöns & Ottarpasjön FVOF

Detta fiskevattensområde är beläget i Hässleholms Kommun, och inkluderar Ballingslövssjön samt Ottarpasjön. Ett fiskekort kostar 40 kr/dag, och barn samt ungdomar under 16 år fiskar kostnadsfritt såvida en vuxen med fiskekort deltar.

Nedan pratar vi mer om de fiskarter som återfinns i dessa två sjöar.

 

Det är vanligt att fånga

 • Abborre
 • Gädda
 • Braxen
 • Sutare
 • Gös
 • Mört

 

Dessa fiskar är mer sällsynta

 • Ruda
 • Lake
 • Karp

 • Björkna

 

Dessa fiskar är mycket sällsynta

 • Mal

 

3. Broby Genastorps FVO (från Osbysjön till Nöbbelöv)

Detta fiskevattenområde sträcker sig från Osbysjön ner till Nöbbelövs kraftverk. Ett fiskekort kostar från 60 kronor per dygn, och barn samt ungdomar fiskar kostnadsfritt tillsammans med en målsman. Nedan nämner vi de fiskar som återfinns i Osbysjön.

 

Det är vanligt att fånga

 • Abborre
 • Gädda
 • Gös

 • Braxen
 • Löja

 

Dessa fiskar är mer sällsynta

 • Ruda
 • Lake
 • Sarv

 • Sutare
 • Färna
 • Björkna

 

Dessa fiskar är mycket sällsynta

 • Mal

 • Faren

 

Måste man ha fiskekort i Skåne?

Att fiska i Skåne utan fiskekort går bra såvida du fiskar längsmed kustlinjen. Men du behöver dock ett fiskekort för att fiska i insjöar och vattendrag. Du måste även ha i åtanke att somliga fiskar inte får fångas under utvalda delar av året, enligt de regler som Länsstyrelsen i Skåne satt upp.

 

 

Att fiska i åar i Skåne

Vid Lödde Ö som är beläget strax söder om Landskrona är det inte svårt att fånga såväl gädda som abborre. Gäddor som väger mer än 10 kg är vanligt förekommande, och den största gäddan som fångats vägde cirka 20 kilo.

 

Tips: Här återfinns bra fiskeplatser i Helsingborg.

 

Kan man vinterfiska i Skåne?

Ja, det går utmärkt. Vi rekommenderar i första hand Vaxsjön eller Västersjön, där istäckningen i regel är särskilt god. Du ska dock aldrig gå ut på isen utan en medfiskare, då man aldrig vet huruvida isen är tjock nog. Det är även en bra idé att ta med sig dobbar som kan fästas kring halsen.

Fiske i Skåne och 3 populära fiskeplatser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *