Var får man fiska?

Fiskerätterna för Sveriges sjö- och vattendrag ägs av markägaren, vilket ofta innebär att du måste köpa ett fiskekort för att kunna fiska. Fiskekorten är i regel personliga och det är även brukligt att ta med sig giltig legitimation så man kan identifiera sig vid en eventuell fiskekortskontroll.

 

Kan man fiska gratis i Sverige?

Ja. Att fiska i Vänern, att fiska i Vättern samt att fiska i Mälaren är helt gratis. Du kan även fiska kostnadsfritt i Hjälmaren och Storsjön såvida du enbart använder dig av handredskap. Du behöver inte heller ha någon ”licens” för att kunna fiska i Sverige.

Som Naturvårdsverket konstaterar är det licenssystem som gäller för jakt av djur strikt, men lyckligtvis får alla fiska.

 

Kan man fiska överallt med ett fiskekort?

Nej, när du köper ett fiskekort accepterar du att du endast får fiska i de vatten som fiskekortet ger dig tillträde till. Du accepterar även att du måste följa de lokala fiskereglerna, som bland annat kan härröra skyddande av fredad fisk samt minimimått på fångad fisk.

 

Varför ska man köpa ett fiskekort?

Med ett fiskekort köper du dig rätten att fiska inom ett specifikt område, inom ett specifikt tidsspann. I Sverige är det vanligt att markägare går ihop och bildar fiskevårdsområdesförening (FVOF), med mål att gagna det lokala fisket.

I Sverige är det även vanligt att privata organisationer likt fiskeklubbar arrenderar fiskevatten. Nationellt sett är dessutom skogsbolag, samfällighetsföreningar samt kommuner stora ägare av fiskevatten.

Var får man fiska?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *