Fiske i Malmö och 3 bra fiskeplatser

Det finns goda möjligheter att fånga gädda, gös löja och lake i Malmöområdet. Ett fiskekort kostar omkring 100 kronor per dag men ibland uppemot 220 kronor såvida du fiskar i ett vatten vari inplanterad fisk återfinns. För vinterfiske rekommenderar vi i första hand Öresund.

 

3 bra fiskeplatser i Malmö

  1. Tollerup: Put and take-fiske med god möjlighet att fånga regnbåge.
  2. Vombsjön: En relativt stor sjö med goda möjligheter att fånga abborre. Båtuthyrning finns tillgänglig, och ett fiskekort kostar 100 kronor per dag.
  3. Sallerupsdammen: Här återfinns inplanterad ädelfisk. Ett dagskort kostar dock 220 kronor, och möjligheten att ta upp fisk är begränsad. Efter att upptagningskvoten uppnåtts måste fisket avslutas.

 

Tips: Gillar du att fiska i en storstad? Prova då även att fiska i Stockholm eller att fiska i Göteborg.

 

Vilka fiskar kan man fånga i Malmö?

Gädda, abborre, gös, löja, lake och braxen är vanligt förekommande i vatten i anslutning till Malmö. För att få en bättre bild gällande fiskebeståndet i Malmö, besök gärna får delsida för fiske i Skåne.

 

 

Måste man ha fiskekort i Malmö?

Ja, du måste köpa ett fiskekort såvida du ämnar fiska i sjöar eller åar. Ett fiskekort kostar i regel cirka 100 kronor dagligen, men ibland uppemot 250 kronor såvida inplanterad fisk återfinns i fiskevattnet. Barn och ungdomar under 16 fiskar i regel kostnadsfritt.

Om du ämnar fiska i Öresund behöver du dock inte köpa fiskekort, och du ska även se till att följa de fiskeregler som Malmö Stad satt upp. De påpekar bland annat att du inte får fiska med kastspö vid trafikerade broar.

 

Var kan man vinterfiska i Malmö?

Vi rekommenderar att du vinterfiskar i Öresund, där det under januari månad är relativt enkelt att ta upp torsk. Torsken samlas vid den perioden för lek och är därför tunga av rom, vilket innebär att torskar med en vikt på omkring 20 kilo eller mer är vanligt förekommande.

Fiske i Malmö och 3 bra fiskeplatser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *